01-hlavicka02-hlavicka03-hlavicka04-hlavicka05-hlavicka

vrtané studny, hydrogeologie

tel.: +420 546 223 590

 | 

e-mail: [chráněná data]

Vítáme Vás na stránkách společnosti HS geo, s.r.o.

Vrtané studny Brno

Vrtané studny

Společnost HS geo, s.r.o., se již několik let úspěšně zabývá realizací různých druhů vrtů:

 • vrtané studny
 • hydrogeologické vrty
 • vrty pro tepelná čerpadla
 • monitorovací vrty
 • sanační vrty
 • inženýrskogeologické vrty

Hlavním cílem naší společnosti

… je kompletní řešení možnosti využití podzemní vody, tzn. že provádíme tzv. studny na klíč, což zahrnuje tyto práce:

 • vyhledání vodního zdroje
 • zpracování projektu hydrogeologických prací
 • zajištění souhlasu dle § 17 vodního zákona
 • vyvrtání hydrogeologického průzkumného vrtu (studny)
 • hydrodynamická zkouška
 • odběr vzorku vody k laboratorním rozborům
 • vyhotovení hydrogeologického vyjádření a projektové dokumentace
 • legalizace vrtané studny od společného povolení až po případnou kolaudaci
 • vytvoření zhlaví vrtu a domácí vodárny s napojením do domu
 • poradenská činnost a konzultace zdarma

Kromě vrtných prací se naše společnost rozrostla o odborníky, řešící otázky v oblastech:

Hydrogeologie

 • hydrogeologické vyjádření
 • projektová dokumentace k vrtané či kopané studni

Technické a strojní vybavení společnosti umožňuje provádět práce větších rozsahů na celém území ČR. Velký důraz je kladen na kvalitu a rychlost služeb, dodávek a realizací. Kvalitní zajištění výše uvedených služeb je zaručeno odbornými znalostmi a zkušenostmi našich zaměstnanců. V případě zájmu o naše služby či jen konzultace problémů souvisejících s obory naší činnosti nás prosím kontaktujte elektronicky na adrese [chráněná data], telefonicky, případně faxem na číslech uvedených v kontaktech nebo osobně na provozovně naší společnosti.

Naše služby poskytujeme rychle, kvalitně a v přijatelných cenových relacích.

Těšíme se na Vaši návštěvu!