01-hlavicka02-hlavicka03-hlavicka04-hlavicka05-hlavicka

vrtané studny, hydrogeologie

tel.: +420 546 223 590

 | 

e-mail: [chráněná data]

Vítáme Vás na stránkách společnosti HS geo, s.r.o.

Odběr vzorků vody a jejich rozbor

Odborný odběr a rozbor podzemní vody

Odborný odběr a rozbor podzemní vody

Na žádost zákazníka jsme schopni provést odběr a odvoz vzorku podzemní vody do akreditované laboratoře, která provede bakteriologické a fyzikálně-chemické stanovení ukazatelů vody v potřebném rozsahu podle vyhlášky MZČR č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.