01-hlavicka02-hlavicka03-hlavicka04-hlavicka05-hlavicka

vrtané studny, hydrogeologie

tel.: +420 546 223 590

 | 

e-mail: [chráněná data]

Vítáme Vás na stránkách společnosti HS geo, s.r.o.

Hydrogeologie

Vyhledání zdrojů podzemních vod

Vyhledání zdrojů podzemních vod
 • vyhledání zdrojů podzemních vod
 • zpracování hydrogeologických posudků a studií (pro nakládání s vodami, vsakovací zařízení apod.)
 • odběry vzorků podzemních vod k laboratorním rozborům
 • zajištění režimních měření hladin podzemní vody ve studních a hydrogeologických vrtech včetně vyhodnocení
 • dlouhodobé sledování kvality podzemní vody na skládkách
 • monitoring (sledování) úrovně hladiny podzemní vody ve stávajících studnách při hloubení nového hg vrtu či vrtané studny

Povolení studní a povolení k odběru podzemních vod

Hydrogeologie

Nabízíme podklady pro potřebná povolení studní podle stavebního a vodního zákona v platném znění.

Podkladem pro vydání povolení je projektová dokumentace podle vyhl. č . 499/2006 Sb. (technický popis studny) a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích. Tyto služby nabízíme jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí bude zaměřeno na:

 • stručné shrnutí geologických a hydrogeologických podmínek na zájmové lokalitě
 • vyhodnocení původu podzemních vod (mělký nebo hlubinný oběh)
 • navržení doporučených odběrů podzemní vody
 • možnosti a rozsah ovlivnění okolních zdrojů podzemní vody
 • návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemní vody