01-hlavicka02-hlavicka03-hlavicka04-hlavicka05-hlavicka

vrtané studny, hydrogeologie

tel.: +420 546 223 590

 | 

e-mail: [chráněná data]

Vítáme Vás na stránkách společnosti HS geo, s.r.o.

Vrtné práce

Hydrogeologické vrty (hg):

 • vrtané studny
 • průzkumné
 • monitorovací
 • sanační
 • balneologické vrty
 • rekonstrukce, regenerace a čištění starých hg vrtů

Technické parametry:

Hydrogeologické vrty
 • hloubka: až 200 m
 • výstroj: PVC, PEHD s atestem na pitnou vodu, ocel, AC ocel
 • vrtaný průměr: 112 mm až 400 mm
 • vystrojený průměr: 110 mm až 250 mm v soudržných a nesoudržných horninách, 110 mm až 225 mm ve skalních horninách
 • obsyp mezikruží: praný kačírek frakce 3 - 4 mm, 4 - 8 mm
 • jílování mezikruží: granulovaný bentonit TSB
 • způsob hloubení: na jádro (talířový vrták, jádrovnice) na sucho, za použití vzduchového nebo vodního výplachu, na plnou čelbu (valivé dláto, pneumatické ponorné kladivo, pilotní korunka), za použití vzduchového nebo vodního výplachu, v nesoudržných sedimentech použití duplexu

Inženýrskogeologické jádrové vrty (ig) pro:

 • zjištění základových poměrů – liniové stavby (pozemní komunikace, dráhy, …), rodinné domy a jiné objekty, vodohospodářské stavby
 • skládky komunálních odpadů
 • posouzení stability svahů
 • ložiskový průzkum

Technické parametry:

Inženýrskogeologické jádrové vrty
 • hloubka: až 30 m
 • vrtaný průměr: 76 mm až 220 mm
 • odběr vzorků: porušených, neporušených, technologických a podzemní vody
 • způsob hloubení: jádrově jádrovnicí opatřenou TK korunkou. Aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hodnot přirozené vlhkosti zastižených zemin, není při vrtání použito výplachového média

Vrty pro tepelná čerpadla:

 • vertikální - zapuštění kolektorů do vrtů, provedení tlakové zkoušky

Technické parametry:

Vrty pro tepelná čerpadla
 • hloubka: až 200 m
 • vrtaný průměr: 127 mm až 200 mm
 • způsob hloubení: na jádro (talířový vrták, jádrovnice) - na sucho, za použití vzduchového nebo vodního výplachu na plnou čelbu (valivé dláto, pneumatické ponorné kladivo, pilotní korunka) za použití vzduchového nebo vodního výplachu, v nesoudržných sedimentech použití duplexu